ΣΥΝΔΡΟΜΗ FAMEMUSIC

Famemusic Bronze

140,00

Συνδρομή διάρκειας 1 έτους
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

 •  12 radios
 • 32  on demand radios
 • 3 greek radios
 • Dj mixes
 • Special radios
 • Events

Famemusic Silver

240,00

Συνδρομή διάρκειας 2 ετών
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

 •  12 radios
 • 32  on demand radios
 • 3 greek radios
 • Dj mixes
 • Special radios
 • Events

Famemusic Gold

240,00

Συνδρομή απεριόριστη: 40 € ανανέωση / έτος
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

 •  12 radios
 • 32  on demand radios
 • 3 greek radios
 • Dj mixes
 • Special radios
 • Events